Cổng thanh toán điện tử

Nhập mã sinh viên cần nộp tiền, nếu bạn chưa có mã sinh viên, hãy nhập số Chứng Minh Thư nhân dân

Thông báo: từ ngày 18/08/2022 nhà trường triển khai thêm kênh thu phí qua tài khoản ảo liên ngân hàng. Người nộp tiền đang sử dụng EBANK tại bất kỳ ngân hàng nào đều có thể sử dụng được dịch vụ. Tại trang web DNG này, sau khi truy vấn các khoản phí cần nộp, vui lòng chọn kênh thanh toán Vietinbank và làm theo hướng dẫn.


FoxPay Program
Computer